صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه جریان حاوی ذرات

زمينه فعاليت
بررسي مشخصات جريان چگالي و ساختار توربولانس در هندسه سه بعدي
درك فيزيكي پيچيدگي جريان با استفاده از مدل توربولانس جهت حل عددي
استفاده از نتايج در طراحي تاسيسات آبياري، مخازن سدها مدلسازي تجربي جريان در حوضچه هاي رسوب گذار و استفاده از نتايج آن در بهينه سازي عملكرد تصفيه خانه ها
امکانات و توانمندی ها
كانال سه بعدي آب به ابعاد 7/0*5/1* 12 متر
مخزن ذخيره آب در بالادست كانال به حجم 2 متر مكعب
مخزن ذخيره آب در پايين دست كانال به حجم 4 متر مكعب
مخزن ذخيره آب در پايين دست كانال به حجم 12 متر مكعب
3 عدد پمپ
دستگاه سرعت سنج ADV
دستگاه كدورت سنج
هيدرومتر
دستگاه حركت دهنده ADV
دوربين سرعت بالاي AOS، با فركانس F/s
شماره تلفن: 66165684
مدیر آزمایشگاه: دکتر بهار فیروزآبادی