صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

قطب علمی تبدیل انرژی

زمينه فعاليت
شبیه سازی مخازن نفت
شبیه سازی سیستم های حرارتی و برودتی و توربوچارجينگ
تدوین نرم افزار های شبیه سازی مصرف انرژی گرمایش و سرمایش ساختمان ها
مطالعه بنیادی در جریان های آشفته و مدلسازی آنها مانند جریان Turbidity و پدیده سوپر کاویتاسیون
امکانات و توانمندی ها
تونل کاویتاسیون
بسترهای آزمون لوازم خانگی
بسترهای آزمون موتورهای احتراق داخلی
حوضچه و کانال رسوبگذاری
نرم افزارهای شبیه سازی صرفه جویی انرژی
آزمایشگاه اپتیک و PIV
شماره تلفن: 66165526
مدیر قطب: دکتر محمد حسن سعیدی
گالری تصاویر