صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

اساتید معین

هرساله از دانشگاه های مختلف دنیا برای گذراندن فرصت های مطالعاتی خود، اساتید مختلفی دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان مقصد انتخاب می کنند. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف یکی از این دانشکده هاست که اساتید برجسته زیادی برای تدریس، تحقیق و پژوهش به ایران آمده اند تا از فرصت و پتانسیل موجود حداکثر استفاده را کنند