صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
دانشیار
محمد پرنیان پور
زمینه های موردعلاقه
  1. زمینه مورد علاقه شماره 1
  2. زمینه مورد علاقه شماره 2
  3. زمینه مورد علاقه شماره 3
زمینه کاری
    زمینه مورد علاقه شماره 1
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه نیویورک
1366
کارشناسی ارشد
دانشگاه نیویورک
1361
کارشناسی
دانشگاه نیویورک
1360

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت