صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
دانشیار
محمود چیذری
زمینه های موردعلاقه
  1. زمینه مورد علاقه شماره 1
  2. زمینه مورد علاقه شماره 2
  3. زمینه مورد علاقه شماره 3
زمینه کاری
    زمینه مورد علاقه شماره 1
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه منچستر
1383
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1379
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1377

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت