صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه جریان دو فاز

زمينه فعاليت
شبیه سازی جریان دو فاز و پديده جوشش و ميعان در حالت تعادل غير ترموديناميکي
فرآیند هیدرودینامیک انتقال حرارت و انتقال جرم
امکانات و توانمندی ها
کد کامپیوتری برای حل جریان های دو فاز تحت الگوهاي مختلف جريان
آزمایش جریان دو فاز در میکرو کانال ها
وسـایل اندازه گـیری (دوربین سرعت بالا، ترانسدیوسر فشـار، سیم داغ، اندازه گـیری دبی جریان، ترموکوپل و ...)
دستگاه اندازه گـیری جریان با دبي های بسیار کم
دستاوردهاي پژوهشي
مطالعه تجربي انتقال حرارت در جريان کوئت با سطح خارجي شياردار
مطالعه تجربي جريان و انتقال حرارت در مواد متخلخل
مطالعه تجربي نرخ نفوذ جريان بين دو محيط در يک کانال نيمه متخلخل
شماره تلفن: 66165547
مدیر آزمایشگاه: دکتر علی نوری
گالری تصاویر