صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه انتقال حرارت

زمينه فعاليت
ارائه دروس آزمايشگاهي انتقال حرارت
بررسی خواص ترموفیزیکی مبردها
بررسی ضریب انتقال حرارت سطوح ساختار یافته و پیشرفته
بررسی جوشش و چگالش
تحقیق بر روی افزايش انتقال حرارت در اثر پديده الكترو هيدروديناميك (EDH)
تحقیق بر روی كوپلينگ ميدان مغناطيسي و ميدان هيدروديناميكي (MHD)
بررسي انتقال حرارت سطوح و افت فشار در جريان تپنده
بررسي انتقال حرارت و افت فشار در موتور ورتكسي
شماره تلفن: 66165551
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد حسن سعیدی