صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه زیست سیال

زمينه فعاليت
مدلسازي انتقال ذرات و تبادل گاز در دستگاه تنفسي انسان
مدلسازي دستگاه گردش خون با تاكيد بر كاربرد آن در بيماري تصلب شرائين
مدلسازي گلبول قرمز و سلول هاي حياتي با استفاده از روش هاي چند مقياسي
مدلسازي ماكرو و ميكرو بيوراكتور
امکانات و توانمندی ها
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري جهت انجام شبيه سازي هاي زيست سيال
شماره تلفن: 66165558
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد سعید سعیدی
گالری تصاویر