صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

ارگان محاسباتی - مدلسازی سطح قلب

دکتر رضا عوض محمدی

یکشنبه 97/10/2
ساعت 13:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

25 آذر 1397
ربات جراح سینا
دکتر علیرضا میرباقری دوشنبه 97/9/26 ساعت 16:30 سمعی بصری 1 دانشکده مکانیک
ادامه مطلب
05 آبان 1397
بررسی مدلهای عددی و آزمایشگاهی برای تحلیل آرتروز زانو
ارایه؛ دکتر فاطمه ملکی پور یکشنبه 97/8/6 ساعت 16:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب
30 مهر 1397
مرزهای جدید در کاربردهای پزشکی فراصوت
ارایه؛ دکتر حمیدرضا چابک سه شنبه 1397/08/01 ساعت 16:30 سالن سمعی بصری1 دانشکده مکانیک
ادامه مطلب