صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

ربات جراح سینا

دکتر علیرضا میرباقری

دوشنبه 97/9/26
ساعت 16:30
سمعی بصری 1 دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

01 دی 1397
ارگان محاسباتی - مدلسازی سطح قلب
دکتر رضا عوض محمدی یکشنبه 97/10/2 ساعت 13:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب