صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

بررسی مدلهای عددی و آزمایشگاهی برای تحلیل آرتروز زانو

ارایه؛ دکتر فاطمه ملکی پور

یکشنبه 97/8/6
ساعت 16:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

01 دی 1397
ارگان محاسباتی - مدلسازی سطح قلب
دکتر رضا عوض محمدی یکشنبه 97/10/2 ساعت 13:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب