صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مرزهای جدید در کاربردهای پزشکی فراصوت

ارایه؛ دکتر حمیدرضا چابک

سه شنبه 1397/08/01
ساعت 16:30
سالن سمعی بصری1 دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

01 دی 1397
ارگان محاسباتی - مدلسازی سطح قلب
دکتر رضا عوض محمدی یکشنبه 97/10/2 ساعت 13:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب