صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
محمد دورعلی
زمینه های موردعلاقه
  1. طراحی سیستم و اتوماسیون
  2. سیستم دینامیک
  3. پیشرانش و توربین های گازی، آبی و بادی
زمینه کاری
    طراحی سیستم و اتوماسیون
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه M.I.T
1359
کارشناسی ارشد
دانشگاه M.I.T
1355
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1353
شماره اتاق: 252
شماره تلفن: 66165514
شماره فکس: 66165514

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
A new low-cost swirler for axial micro hydro turbines of low head potential
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a new design process of a low-cost swirler employed in axial micro-turbines. The swirler is simple in design, inexpensive and easy to produce and has good adaptability to different potential conditions without major
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Sakhaei. B., Durali. M.,(2014), Vibration transfer path analysis and path ranking NVH optimization of a vehicle interior, Journal of Shock and Vibration.
Sakhaei, B., Durali, M., (2013), Vehicle interior vibration simulation-a tool for engine mount optimization, International Journal of Automotive Engineering, 3(4).

لیست فعالیت های صنعتی

1 طراحي و ساخت گاورنر نيروگاه هاي آبي براي اولين بار در کشور- ساخت و تحويل گاورنرهاي نيروگاه هاي نـيروگاه آزاد (2014)
2 طراحي و ساخت ميکرو نيروگاه هاي آبي ميکرو (2014)
3 طراحي برنرريگ اتمسفر يک ماخ 1/0 (2014)
4 طراحی اسپین تستر برای دیسک های موتورهای توربینی هوایی و زمینی (2014)
5 طراحی گیربکس دو ورودی 10 مگاوات برای مصارف دریایی (2013)