صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه هیدرولیک، نیوماتیک و اتوماسیون

زمينه فعاليت
ارائه آزمايشگاه هيدروليك و نيوماتيك
آموزش سيستم هاي طراحي سيستم هاي كنترل صنعتي
آموزش طراحي و ساخت مدارهاي هيدروليك و نيوماتيك
آموزش طراحي سيستم هاي كنترل منطقي و اتوماسيون
طراحي و اجراء پروژه هاي اتوماسيون و طراحي
امکانات و توانمندی ها
مجموعه طراحي و آزمايش مدار هاي هيدروليك 2 دستگاه
مجموعه آزمايش مدارهاي نيوماتيك 6 دستگاه
مجموعه آزمايش مدارهاي الكتريك و الكترونيك و 6 دستگاه PLC
مجموعه سيمولاتور آسانسور
مجموعه كنترل فـرآيند
مجموعه سيمولاتور كارخانه
مجموعه نرم افزاري طراحي و شبيه سازي 8 مجموعه
شماره تلفن: 66165553
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد دورعلی