صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه طراحی خلاقه

زمينه فعاليت
اين كارگاه يك محيط آزاد براي انديشيدن،‌ طرح و نمونه سازي سيستم ها و تجهيزات اتوماتيك مي باشد. در اين كارگاه تحقيقاتي دانشجويان با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري قادر خواهند بود طرح ها و ايده هاي خودرا با كمك نرم افزار هاي مهندسي به تصوير درآورده و عملكرد آنها را شبيه سازي نمايند. همچنين تجهيزات كارگاه امكان نمونه سازي سيستم ها و پياده سازي آنها در اشل كوچك را مي دهد. در کارگاه خلاقه تاکنون طرح های صنعتی زیادی به محصول منجر شده ا
شماره تلفن: 66165553
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد دورعلی