صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه کنترل

زمينه فعاليت
ارائه آزمایشگاه كنترل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
تحقیق در زمینه سیستم های کنترل فازی و سیستم های کنترلی آشوبناك و سیستم های غیر خطی
انجام پروژه های علمی و صنعتی در زمینه طراحی سیستم های رباتیک و کنترل
انجـام پـروژه های صنعتی در زمینه شـناسایی پارامترهاي سيستم ها و کالیبراسیون و سلول های رباتیک صنعتی
امکانات و توانمندی ها
مجموعه تجهیزات برای آموزش مفاهیم کلی کنترل مانند کنترل PID پاسخ های فرکانسی، کنترل عملیات، کنترل جریان و دما
تجهيزات آزمايشگاهي براي آموزش كنترل صنعتي و آشنايي PLCمجموعه آزمایشگاهی نمایش و کنترل آشوب
مجموعه طراحی و کنترل CNC از نوع هگزاگلاید
تجهیزات سیستم کنترل هیدرولیک و بیومکانیک
سیستم زوج پروانه
شماره تلفن: 66165586
مدیر آزمایشگاه: دکتر آریا الستی
گالری تصاویر