صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمايشگاه نانو رباتیک

زمينه فعاليت
میکرو/نانو ربات ها
سیستم های موقعیت دهی نانومتری
امکانات و توانمندی ها
طراحی و ساخت میکرو ربات های مغناطیسی
طراحی، ساخت و کنترل سیستم های موقعیت دهی نانومتری
تجهیزات مکاترونیکی، اندازه گیری و کنترل
شماره تلفن: 66165590
مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین نجات پیشکناری