صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
رضا نقدآبادی
زمینه های موردعلاقه
  1. مکانیک محیط های پیوسته
  2. الاستیسیته، پوسته و ورق
  3. پلاستیسیته و تغییر شکل بزرگ فلزات
زمینه کاری
    مکانیک محیط های پیوسته
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه واترلو
1373
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
1368
کارشناسی
دانشگاه شیراز
1366
شماره اتاق: 244
شماره تلفن: 66165546
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
A thermodynamically consistent viscoelastic–viscoplastic constitutive model for self-healing materials
Year:
2018
Abstract:
Self-healing materials, as a class of intelligent materials, are capable to recover a part of the weakened mechanical properties induced by damage. In this article, based on the thermodynamics of irreversible processes, employing the e
Read more
Title:
Disease-related metabolites affect protein-nanoparticle interactions
Year:
2018
Abstract:
Once in biological fluids, the surface of nanoparticles (NPs) is rapidly covered with a layer of biomolecules (i.e., the "protein corona") whose composition strongly determines their biological identity, regulates interactions with bio
Read more
Title:
A thermodynamically-consistent large deformation theory coupling photochemical reaction and electrochemistry for light-responsive gels
Year:
2018
Abstract:
Gels are composed of crosslinked polymer network and solvent molecules. When the main chain network is incorporated with functional groups that can undergo photo-chemical reaction upon light irradiation, the gel becomes light-responsiv
Read more
Title:
Forming limit diagrams by including the M–K model in finite element simulation considering the effect of bending
Year:
2018
Abstract:
Forming limit diagram is often used as a criterion to predict necking initiation in sheet metal forming processes. In this study, the forming limit diagram was obtained through the inclusion of the Marciniak–Kaczynski model in the Na
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Darijani, H., Naghdabadi, R., (2013), Kinematics and kinetics modeling of thermoelastic continua based on the multiplicative decomposition of the deformation gradient, International Journal of Engineering Science.
Mahnama, M., Naghdabadi, R., (2013), Molecular dynamics simulation of orientation dependency in the shock induced phase transition of C60 fullerene single crystals into amorphous diamond, Phase Transitions.
Baghani, M., Naghdabadi, R., Arghavani, J., Sohrabpour, S., (2012), A thermodynamicallyconsistent 3D constitutive model for shape memory polymers, International Journal of Plasticity.
Baghani, M., Naghdabadi, R., Arghavani, J., Sohrabpour, S., (2012), A constitutive model for shape memory polymers with application to torsion of prismatic bars, Journal of Intelligent Material Systems and Structures.

لیست فعالیت های صنعتی