صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه مکانیک ضربه و نفوذ

زمينه فعاليت
آزمـايـش های دينامـيکی برای شـناخت رفـتار وابسـته به نرخ کرنش مواد و سازه ها
استخـراج پارامترهای مدل‌هاي ساختاري نرخی مواد با استفاده از دستگاه آزمايش هاپکينسون فشاري و کششی
مطالعه تغيير شکل پلاسـتيک فلـزات، پليـمرها و مـواد ترد در نرخ کرنش بالا
شبيه‌سازي عددی فرآيند نفوذ در ساختارهای جاذب انرژی
امکانات و توانمندی ها
طراحی و ساخت دستگاه های تست مواد و سازه ها طبق سفارش
ارائه خدمات آزمايشگاهی برای تست مواد و سازه ها
شبيه سازی عددی و تحليل سازه ها و قطعات صنعتی
تهيه و تدوين نرم افزارهای خاص مورد نياز صنايع
مشاوره مهندسی در زمينه ديناميک مواد و سازه ها
مجری پروژه های تحقيق و توسعه صنايع
شماره تلفن: 66165577
مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا نقدآبادی