صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
غلامحسین فرهی
زمینه های موردعلاقه
  1. خستگی، روش های بهبود عمر، تخمین عمر
  2. مکانیک شکست، تنش های پسماند
  3. structural integrity, failure analysis
زمینه کاری
    خستگی، روش های بهبود عمر، تخمین عمر
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه ENSAM
1364
کارشناسی ارشد
دانشگاه ENSAM
1361
کارشناسی
دانشگاه تبریز
1358
شماره اتاق: 255
شماره تلفن: 66165533
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Investigation of microstructure effect on fretting fatigue crack initiation using crystal plasticity
Year:
2018
Abstract:
The onset of fretting fatigue is characterized by material microstructural changes in which the extent of the damage is comparable to grain size, and hence, the microstructure characteristics could have a significant effect on fatigue
Read more
Title:
Thermodynamically consistent and scale-dependent phase field approach for crack propagation allowing for surface stresses
Year:
2018
Abstract:
A thermodynamically-consistent phase field approach for crack propagation which includes the following novel features is presented. (1) Scale dependency was included by relating the length scale to the number of cohesive interatomic pl
Read more
Title:
Predicting fracture of solder joints with different constraint factors
Year:
2018
Abstract:
Double cantilever beam (DCB) specimens of 2.5-mm-long SAC305 solder joints were prepared with thickness of copper adherends varying from 8 to 21 mm each. The specimens were tested under mode I loading conditions (ie, pure opening mode
Read more
Title:
Modelling of conventional and severe shot peening influence on properties of high carbon steel via artificial neural network
Year:
2018
Abstract:
Shot peening (SP), as one of the severe plastic deformation (SPD) methods is employed for surface modification of the engineering components by improving the metallurgical and mechanical properties. Furthermore, artificial neural netwo
Read more
Title:
Effect of initial surface treatment on shot peening residual stress field: Analytical approach with experimental verification
Year:
2018
Abstract:
Shot peening is the most common surface treatment employed to enhance the fatigue performance of structural metallic materials and often carried out after other surface treatments. This paper mainly focuses on the effects of initial co
Read more
Title:
A study on the contact ellipse and the contact pressure during the wheel wear through passing the tracks including several sharp curves
Year:
2018
Abstract:
Wheel wear has been a concern in the railway for several decades. Studying the form change of the wheel/rail contacts in particular railways consisting of sharp curves helps to identify the risk of severe or catastrophic wear to minimi
Read more
Title:
On the phase field modeling of crack growth and analytical treatment on the parameters
Year:
2018
Abstract:
A thermodynamically consistent phase field model for crack propagation is analyzed. The thermodynamic driving force for the crack propagation is derived based on the laws of thermodynamics. The Helmholtz free energy satisfies the therm
Read more
Title:
Experimental accuracy assessment of various high-cycle fatigue criteria for a critical component with a complicated geometry and multi-input random no
Year:
2018
Abstract:
In the present paper, a steering knuckle of a passenger car that serves as a highly critical component from the safety point of view, is considered to evaluate accuracy some of categories of the multiaxial fatigue criteria, through com
Read more
Title:
Probabilistic assessment of creep-fatigue crack propagation in austenitic stainless steel cracked plates
Year:
2018
Abstract:
This study investigates the effects of uncertainties in the prediction of creep-fatigue crack propagation in 316L(N) austenitic stainless steel plates containing a semi-elliptical surface defect. Different parameters in geometry, mater
Read more
Title:
Failure analysis of bolt connections in fired heater of a petrochemical unit
Year:
2018
Abstract:
The main function of a fired heater in a petrochemical site is to produce supersaturated steam. Due to extremely difficult working conditions and high temperatures, there is a very high probability of failures in different parts of a f
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Chamani, M. Farrahi, G. H., Movahhedy, M. R. (2017), Friction behavior of nanocrystalline nickel near the Hall-Petch breakdown, Tribology International, 107, 18–24
Sherafatnia, K., Farrahi, G. H., Mahmoudi, A. H., Ghasemi, A., (2016), Experimental measurement and analytical determination of shot peening residual stresses considering friction and real unloading behavior, Materials Science & Engineering A, 657(7), 309–321.
Farrahi, G. H., Ghadbeigi, H., (2006), An investigation into the effect of various Surface treatments on fatigue life of a tool steel, Journal of Materials Processing Technology, 174, 318-324.
Farrahi, G. H., Lebrun, J. L., Couratin, D., (1995), Effect of shot peening on residual stress and on fatigue life of a spring steel, Fatigue Fract. Engng Mater. Struct., 18, 211-220.

لیست فعالیت های صنعتی