صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر

زمينه فعاليت
تحليل عمر و عمر باقيمانده در قطعات صنعتی
تحليل شکست و از کارافتادگي
تحليل خستگی و تخمين عمر
روشهای بهبود عمر قطعه نظير شات پينينگ و عمليات سطحی
تحليل و اندازه گيری تنشهای پسماند و تاثير آنها بر عمر قطعه
شماره تلفن: 66165533
مدیر آزمایشگاه: دکتر غلامحسین فرهی
گالری تصاویر