صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
دانشیار
وحید حسینی
زمینه های موردعلاقه
  1. موتور های احتراق داخلی و تجهیزات پس پالایش
  2. ضرایب انتشار آلایندگی منابع متحرکه و سیاهه انتشار و مدل های ریاضی آلودگی هوا
  3. مطالعات تجربی و عددی احتراق
زمینه کاری
    موتور های احتراق داخلی و تجهیزات پس پالایش
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه آلبرتا
1386
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1379
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1376
شماره اتاق: 258
شماره تلفن: 66165585
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Various effects of reformer gas enrichment on natural-gas, iso-octane and normal-heptane HCCI combustion using artificial inert species method
Year:
2018
Abstract:
Reformer gas (syngas) addition to main fuel is a practical solution for combustion timing control in HCCI engines. This study emphasizes the understanding of various effects of reformer gas (RG) addition, with composition of 75%vol H2
Read more
Title:
Performance and emissions of a reactivity controlled light-duty diesel engine fueled with n-butanol-diesel and gasoline
Year:
2018
Abstract:
Reactivity Controlled Compression Ignition can be extended over a wide spectrum of fuels and is anticipated as a promising strategy in meeting current and future emission regulations. In this study, the effect of n-butanol addition on
Read more
Title:
A novel regression imputation framework for Tehran air pollution monitoring network using outputs from WRF and CAMx models
Year:
2018
Abstract:
Missing or incomplete data in short or long intervals is a common problem in measuring air pollution. Severe issues may arise when dealing with missing data for time-series prediction schemes or mean analysis. This study aimed to devel
Read more
Title:
Availability analysis on combustion of n-heptane and isooctane blends in a reactivity controlled compression ignition engine
Year:
2018
Abstract:
Unfortunately, energy demands and destruction of the environment from uncontrolled manipulation of fossil fuels have increased. Climate change concerns have resulted in the rapid use of new, alternative combustion technologies. In this
Read more
Title:
Modeling the formation of traditional and non-traditional secondary organic aerosols from in-use, on-road gasoline and diesel vehicles exhaust
Year:
2018
Abstract:
In this study, we implement a numerical model to predict secondary organic aerosol (SOA) formation from semi- and intermediate-volatility organic compounds emitted from in-use gasoline and diesel vehicles. The model is formulated based
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Amini, H., Hosseini, V., et. al.,(2017), Spatiotemporal description of BTEX volatile organic compounds in a Middle Eastern megacity: Tehran Study of Exposure Prediction for Environmental Health Research (Tehran SEPEHR), Environmental Pollution, 226, 219-229. doi: 10.1016/j.envpol.2017.04.027.
Doozandegan, M., Hosseini, V., Ehteram, M.,(2017), Solid nanoparticle and gaseous emissions of a diesel engine with a diesel particulate filter and use of a high-sulphur diesel fuel and a medium-sulphur diesel fuel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering.
Arhami, M., Hosseini, V., et al., (2017), Seasonal trends, chemical speciation and source apportionment of fine PM in Tehran, Atmospheric Environment, 153.
Shahbazi, H., Taghvaee, S., Hosseini, V., Afshin, H.,(2016) A GIS based emission inventory development for Tehran, Urban Climate, 17.

لیست فعالیت های صنعتی