صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
مهرداد تقی زاده منظری
زمینه های موردعلاقه
  1. روش های محاسباتی در مهندسی (حرارت و سیالات)
  2. شبیه سازی جریان های چند فاز در محیط متخلخل با کاربرد مهندسی نفت
  3. زمینه 1
زمینه کاری
    روش های محاسباتی در مهندسی (حرارت و سیالات)
صفحه شخصی
دکتری
سوانزی
1373
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
1366
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1364
شماره اتاق: 527
شماره تلفن: 66165689
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Direct numerical simulation of magnetic particles suspended in a Newtonian fluid exhibiting finite inertia under SAOS
Year:
2018
Abstract:
A direct numerical simulation approach is utilized to understand the oscillatory shear rheology of a confined suspension of magnetic chains formed by paramagnetic circular cylinders under the influence of an external magnetic field. Th
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Mosharaf Dehkordi, M., Manzari, M. T., (2013), A multi-resolution multiscale finite volume method for simulation of fluid flows in heterogeneous porous media, Journal of Computational Physics, 248, 339-362.
Fatehi, R., Shadloo, M.S., Manzari, M. T., (2013), Numerical investigation of two-phase secondary Kelvin–Helmholtz instability, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, SAGE Publications
Moshiri, M., Manzari, M. T., Hannani, S. K., Rasouli, A., (2013), Simulation of multiphase flows in porous media with gravitational effects using dominant wave method, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 23(7), 1204-1224.

لیست فعالیت های صنعتی