صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه پردازش موازی

زمينه فعاليت
شبیه سازی عددی جریان چند فاز در محیط های متخلخل با کاربرد در تحلیل و بررسی سنـاریوهای برداشت از مخزن نفت و گاز و بهینه سازی آن
شبیه سازی عددی و تحلیل جریان سیالات غیر نیوتنی نظیر پلیمرها و هیدروکربن های سنگین
شبیه سازی عددی اندرکنش سیال و سازه با کمک روش های بدون شبکه
امکانات و توانمندی ها
نشر و توسعه فناوری ساخت و استفاده از کلاسترها
استفاده از روش های پردازش موازی در تحلیل مسائل مهندسی
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و آماده سازی آنها برای مدیریت یکی از حساس ترین ابزارهای تبادل و پردازش اطلاعات
انجام پژوهش کاربردی در زمینه صنایع بالادستی نفت و گاز و بومی سازی فناوری شبیه سازی
شماره تلفن: 66165689
مدیر آزمایشگاه: دکتر مهرداد تقی زاده منظری
آزمایشگاه های مرتبط