صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی

زمينه فعاليت
هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی
توسعه تکنولوژی های نوین در خصوص شناورها و سازه های دریایی
برگزاری همایش ها، سمینارها و سخنرانی های علمی
توسعه ابزارهای مدلسازی آزمایشگاهی و عددی در حوزه شناورها و سازه های دریایی
طراحی و ساخت تجهیزات اندازه گیری میدانی در حوزه دریا
مطالعات و امکان سنجی توسعه تکنولوژی های نو در حوزه دریا در سطح کشور
امکانات و توانمندی ها
حوضچه کشش (Towing Tank)
تونل کاویتاسیون (Cavitation Tunnel)
موج ساز (Wave Maker)
امکانات تست سازه های فراساحلی
توسعه ی شناورهای زیرسطحی هوشمند
نرم افزارهای شبیه سازی
شماره تلفن: 66165699
مدیر قطب: دکتر محمد سعید سیف