صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه تحقیقاتی توربوچارجینگ موتور های درونسوز

زمينه فعاليت
انجام مدلسازي موتورهاي درونسوز تنفس طبيعي و توربوچارجري و ارزيابي آنها با نتايج تجربي
بررسي و امكان سنجي توربوچارجينگ موتورهاي ديزلي، گازسوز و بنزيني
انجام آزمون‌هاي تطابق موتور و توربوچارجر
تعيين مشخصات رفتاري موتور شامل عملكرد و آلايندگي در حالت تنفس طبيعي و توربوچارجري
بررسي روش‌هاي کاهش آلاينده‌هاي موتورهاي توربوچارجري
امکانات و توانمندی ها
امکانات کامل مطالعات تجربي
انجام مراحل تطابق موتور و توربوچارجر (توربوچارجينگ)
آمـوزش و پياده سـازي تئـوري عمـليات توربوچارجـينگ به علاقه‌مندان، دانشجويان، متخصصين صنعت و ...
شماره تلفن: 66164663
مدیر آزمایشگاه: دکتر علی حاجیلوی بنیسی