صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آزمایشگاه مهندسی دریا

زمينه فعاليت
طراحی شناورها و سازه های دریایی
تست مدل شناورها و سازه های دریایی
تدوین و ارائه آموزش های تخصصی
توسعه نرم افزارهای شبیه سازی
ثبت رفتار شناورها در دریا
امکانات و توانمندی ها
حوضچه کشش (Towing Tank)
تونل کاویتاسیون (Cavitation Tunnel)
موج ساز (Wave Maker)
سامانه تست سازه های فراساحل
تجهیزات آزمایش هیدرواستاتیک
کارگاه ساخت مدل
نرم افزارهای شبیه سازی
امکانات تست در آب های آزاد
شماره تلفن: 66165699
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد سعید سیف