صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

ارتعاش سنجی و ارزیابی علل ارتعاشاتی بالانس توربین- ژنراتور GE

مجری پروژه: دکتر بهزاد
یک واحد توربین ژنراتور از شرکت GE در اولین راهاندازی تا دور نامی بدون مشکل دور گرفته و سپس در مدت زمان ده دقیقه در دور نامی و در شرایط بدون بار دچار افزایش ارتعاش شده و ارتعاش آن تاحد trip بالا رفته و متوقف شد.
این توربوژنراتور که در یکی از پالایشگاههای نفت کشور بکار گرفته شدهاست، پس از انجام اصلاحات توسط کارفرما و ارتعاشسنجی، در دور نامی بدون مشکل برای مدت یک ساعت کار کرده و منتظر بارگیری می باشد.

سایر طرح های صنعتی

طراحی آزمایشگاه تست مواد پوشش پره توربین های گاز (دستگاه برنرریگ)

برنرریگ، مجموعه آرمایشی است که با ایجاد شرایطی مشابه با دما و مواد خورنده گازهای حاصل از احتراق توربین‌های گاز، امکان تست پوش

ادامه مطلب