صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

ارتعاش سنجی و ارزیابی علل ارتعاشاتی بالانس توربین- ژنراتور GE

مجری پروژه: دکتر بهزاد
یک واحد توربین ژنراتور از شرکت GE در اولین راهاندازی تا دور نامی بدون مشکل دور گرفته و سپس در مدت زمان ده دقیقه در دور نامی و در شرایط بدون بار دچار افزایش ارتعاش شده و ارتعاش آن تاحد trip بالا رفته و متوقف شد.
این توربوژنراتور که در یکی از پالایشگاههای نفت کشور بکار گرفته شدهاست، پس از انجام اصلاحات توسط کارفرما و ارتعاشسنجی، در دور نامی بدون مشکل برای مدت یک ساعت کار کرده و منتظر بارگیری می باشد.

سایر طرح های صنعتی

طراحی و ساخت ربات حمل و نصب پوشش فلزی آبراهه های مایل نیروگاه آبی سیاه‌بیشه

دستگاه حمل و نصب پوشش فلزی آبراهه یک ربات 28 تنی با 10 درجه آزادی است که قابلیت حمل، استقرار و نصب لوله های فلزی تا وزن40 تن، قطر 5 م

ادامه مطلب