صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

بررسی ارتعاشات کمپرسور و خطوط فرآیندی در یک واحد پتروشیمی

مجری پروژه: دکتر بهزاد
ارزیابی میزان ارتعاش روی لوله‌ها و بدنه کمپرسور و تعیین شدت مخرب بودن آن
نقاط داده‌برداری ارتعاش از کمپرسور اول و خطوط فرآیندی متصل به آن در شکل زیر نشان داده ‌شده‌است.
ارتعاشات نقاط محدودی از کمپرسور اول(الکتروموتور و کمپرسور و خطوط بوستر اول و دوم) و کمپرسور دوم(الکتروموتور و کمپرسور و (((STIC-STID-ST2C-ST2E-ST2B طبق استاندارد ایزو در محدوده مجاز نمی‌باشد.

سایر طرح های صنعتی

طراحی و ساخت ربات حمل و نصب پوشش فلزی آبراهه های مایل نیروگاه آبی سیاه‌بیشه

دستگاه حمل و نصب پوشش فلزی آبراهه یک ربات 28 تنی با 10 درجه آزادی است که قابلیت حمل، استقرار و نصب لوله های فلزی تا وزن40 تن، قطر 5 م

ادامه مطلب