صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

سیمولاتور عمومی سیستم های هیدرولیک گاورنر

سد آزاد، استان کردستان
مجری پروژه: شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
{% if industprojcomponent.start_date != 0 %}
تاریخ شروع پروژه: 1991
تاریخ خاتمه پروژه: 1991
به کمک سیمولاتور عمومی سیستم‌های هیدرولیک می توان قبل از خرید و ساخت سیستم هیدرولیک، تجهیزات را با کلیه جزئیات آن بر روی سیمولاتور مدل کرده و از عملکرد بلند مدت آن در شرایط کاری مختلف آگاه شد. این سیستم قابلیت کوپل شدن با سیمولاتورهای صنعتی و قرار گیری در حلقه کنترلی را دارا می باشد.

سایر طرح های صنعتی

ارتعاش سنجی و ارزیابی علل ارتعاشاتی بالانس توربین- ژنراتور GE

یک واحد توربین ژنراتور از شرکت GE در اولین راهاندازی تا دور نامی بدون مشکل دور گرفته و سپس در مدت زمان ده دقیقه در دور نامی و در ش

ادامه مطلب