صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

طراحی و ساخت ربات های آکوستیک مرکز نمایش های آیینی صبا

سالن نمایش‌های آئینی صبا تهران
مجری پروژه: شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
این ربات ها با یازده درجه آزادی امکان فرم دهی به هندسه سقف سالن نمایش را از طریق تغییر زوایا و موقعیت عمودی پنل های آکوستکی، به منظور پیاده سازی خواست‌های آکوستیکی متفاوت و متناسب با نمایش مورد نظر فراهم می‌سازد. مضافاً سطح هر یک از پنل های آکوستیکی می‌تواند در دو موقعیت کاملاً انعکاسی به منظور بازتاب صوت و جاذب جهت جذب صوت تغییر داده شوند. ربات های مذکور تماماً توسط سیستم کنترل مرکزی سالن قابل برنامه ریزی و تنظیم بوده و می توان با ارسال فرامین به تمامی آن ها، همزمان شاهد فرم گرفتن سقف بر اساس منحنی دلخواه بود. شایان ذکر است این ربات ها به لحاظ ویژگی ها و مشخصات عملکردی خاص خود، برای اولین بار در دنیا طراحی و ساخته شده‌اند. به همین دلیل از لحاظ ایده-پردازی و نوآوری های طراحی و اجرا در نوع خود بی نظیر می باشند.

سایر طرح های صنعتی

طراحی و ساخت توربین های آبی مقیاس میکرو (توربین های پلتن، جریان متقاطع و محوری تا 50 کیلو وات)

این توربین ها جهت استحصال برق از پتانسیل های آبی پراکنده موجود در مزارع پرورش ماهی، تصفیه خانه های آب، آبشارها، سدهای تأمین آب

ادامه مطلب