صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

مدلسازی ریاضیاتی و محاسباتی مکانیک پوسته یاخته

خانم مهندس هاله علیمحمدی
دانشجوی دکترای دانشگاه کالیفرنیا سانتیاگو آمریکا

سه شنبه 97/10/4
ساعت 13:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

10 آذر 1397
سامانه های داده برداری برخط و کنترل بلادرنگ
دکتر کاوه مرات کشنبه 97/9/11 ساعت 16:30 سالن سمینار دانشکده مهندسی مکانیک
ادامه مطلب
12 آبان 1397
طراحی محصول؛ چالش ها و راهکارها در پژوهش های دانشگاهی
با ارایه ی؛ دکتر جمال ارغوانی یکشنبه 97/8/13 ساعت 16:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب