صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

طراحی محصول؛ چالش ها و راهکارها در پژوهش های دانشگاهی

با ارایه ی؛ دکتر جمال ارغوانی

یکشنبه 97/8/13
ساعت 16:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

03 دی 1397
مدلسازی ریاضیاتی و محاسباتی مکانیک پوسته یاخته
خانم مهندس هاله علیمحمدی دانشجوی دکترای دانشگاه کالیفرنیا سانتیاگو آمریکا سه شنبه 97/10/4 ساعت 13:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب