صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

آیا شکست ستون فقرات را می توان پیش بینی کرد؟

ارایه؛ دکتر حسین مختارزاده

یکشنبه 97/8/6
ساعت 15
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

20 آبان 1397
ناوبری و آنالیز حرکات بدن
با ارایه ی؛ دکتر عابدینی دوشنبه97/8/21 ساعت 16:30 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب