صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

ناوبری و آنالیز حرکات بدن

با ارایه ی؛ دکتر عابدینی

دوشنبه97/8/21
ساعت 16:30
سالن سمینار دانشکده مکانیک

رویداد های مرتبط

23 آذر 1397
کاهش هزینه باتری بوسیله طراحی باتری های چند شیمیایی
دکتر مسعود آریانپور شنبه 97/9/24 ساعت 16:30 سمعی بصری 1 دانشکده مکانیک
ادامه مطلب
05 آبان 1397
آیا شکست ستون فقرات را می توان پیش بینی کرد؟
ارایه؛ دکتر حسین مختارزاده یکشنبه 97/8/6 ساعت 15 سالن سمینار دانشکده مکانیک
ادامه مطلب