صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی و المان محدود عمر خستگی سگدست خودرو تحت بارهای جاده ای
نام دانشجو:
حسین زاده بیزکی، توحید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
خلاصه پایان نامه: