صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی و تحلیل سیگنال های ارتعاشی مجموعه گیربکس به منظور کاهش نویز
نام دانشجو:
رمضانی فرانی، علیتحلیل ارتعاشی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
خلاصه پایان نامه: