صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
برداشت و ذخیره سازی انرژی از ارتعاشات عرضی تیر یکسر گیردار با لایه های پیزوالکتریک در حالت آشوبناک
نام دانشجو:
گلذاری، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی
خلاصه پایان نامه: