صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
روش جدید برای اندازه گیری تغییرات بسیار کم در پارامترهای فیزیکی بر اساس ویژگی حساسیت به شرایط سیستم های آشوب
نام دانشجو:
صدیقی رنانی، جمال
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر ظهور، حسن
خلاصه پایان نامه: