صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
امکان‌سنجی و طراحی جزیره مصنوعی انرژی (در منطقه خلیج‌فارس)
نام دانشجو:
نوروزی، پرهام
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر عباس‌پور طهرانی فرد، مجید
خلاصه پایان نامه: