صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی، شبیه سازی و ساخت مدل حبابچه ریوی انسان بر روی ریزتراشه
نام دانشجو:
مقدس، هاجر
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد سعید
خلاصه پایان نامه: