صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی و تحلیل رفتار پاسخی سکوی پایه کششی تحت بارهای ضربه ای و حدی
(به‌منظور بررسی پدیده ی پارگی تندون)
نام دانشجو:
بلواسی، نوید
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر تابش پور، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: