صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه‌سازی تولید میکروکپسول‌ها برای کاربرد کپسوله‌سازی سلولی
نام دانشجو:
یعقوبی، محمّد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمّد سعید - دکتر کاظم زاده حنانی، سیامک
خلاصه پایان نامه: