صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
برهم کنش جریان های اقیانوسی بزرگ مقیاس و لنگیدگی در چرخش زمین
نام دانشجو:
نقیبی، الناز
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر میرعباس، جلالی - دکتر بهزاد، مهدی
خلاصه پایان نامه: