صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل و بررسی حضور مانع استخوانی در شیوه درمان هایفو
نام دانشجو:
ترکی نژاد زیارتی، پوریا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
خلاصه پایان نامه: