صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
توسعه دستگاه میکروفلوییدیکی کاغذی برای تشخیص زیستی
نام دانشجو:
بوداغی، میعاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر
خلاصه پایان نامه: