صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه‌سازی جریان سیال مگنتورئولوژیکال در مقیاس ذرات
نام دانشجو:
هاشمی، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر تقی زاده منظری، مهرداد - دکتر فاتحی، روح الله
خلاصه پایان نامه: