صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی کاهش مصرف آب و تحلیل اگزرژی - اقتصادی برج‌های خنک‌کن هیبریدی
نام دانشجو:
عزیزی کردکندی، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن - دکتر اصغری، محسن
خلاصه پایان نامه: