صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی هیدرودینامیک حرکت میکروآبزیان و میکروشناگرها و شبیه‌سازی عددی حرکت میکروارگانیسم‌ها با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
نام دانشجو:
مقیمی خیرآبادی، ایمان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباس‌پور، مجید - دکتر مهدیقلی، حمید
خلاصه پایان نامه: