صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بهبود چگالش در آب شیرین کن خورشیدی با استفاده از سرمایش شبانه به کمک مواد تغییر فاز دهنده
نام دانشجو:
امارلو، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد
خلاصه پایان نامه: